CREATIN - RIBOSE

Creatin-Ribose predstavuje najnovšiu kreatínovú kombináciu, ktorá obsahuje 20 % ribózy. Ribóza je špecifický sacharid, ktorý je základnou stavebnou zložkou ATP. ATP (adenozíntrifosfát) je základným zdrojom energie pre všetky bunkové procesy, tzn. aj pre svalové kontrakcie. K výdaju energie dochádza tak, že sa z ATP odštiepi jedna molekula fosfátu, dôjde k silnému uvoľneniu energie z tzv. makroergnej väzby a z ATP vznikne ADP (adenozíndifosfát), ktorý musí byť opäť obnovený na ATP. K tejto obnove je potrebný prísun energie, ktorej zdrojom je práve kreatín (vo svaloch sa mení na kreatínfosfát) a vzápätí glykogén (svalový cukor). Je jasné, že po fyzicky náročnom tréningu sú zásoby energie veľmi vyčerpané. Kombinácia kreatínu a ribózy predstavuje veľmi silnú kombináciu, vďaka ktorej dochádza k veľmi rýchlej resyntéze ATP. Výsledkom je intenzívna tvorba energie, maximalizácia výkonu a následný svalový rast.