CREATINE – PYRUVATE

CREATIN-PYRUVATE je horúca novinka, ktorá v súčasnosti patrí k najlepším produktom na trhu, určeným k budovaniu svalov a zlepšeniu ich definície.

* Lepší než kreatín-monohydrát. Základná inovácia je, že výrobok nie je jednoducho zmiešaný z dvoch substancií kreatínu a pyruvátu, ale je spojený molekulárnou kombináciou dvoch aktívnych zložiek.

* Nová molekulárna kombinácia. Nový typ molekulárnej kombinácie používa synergický efekt (vzájomné posilnenie efektu oboch zložiek). Táto špeciálne vytvorená biodostupnosť môže vyvolať až päťnásobný efekt. Celková energia metabolizmu je optimalizovaná a prispôsobená k pomoci dosiahnuť maximum v danom tréningu.

* Maximálny svalový rast je spojený so zvýšeným odstránením tukov. Aktívne zloženie pyruvátu je stále relatívne nové. Pyruvát je medziproduktom cyklu kyseliny citrónovej. Ako monozloženie je užívaný hlavne pre odstránenie tukov a získanie tréningovej energie.