Chitosan Pro Diet
kapsle

Chitosan Pro Diet – jedinečný prírodný produkt (živočíšna vláknina) určený na zamedzenie vstrebávania tuku z potravy do krvi. Chitosan sa vyrába zložitými fyzikálno-chemickými technologickými postupmi zo schránok morských kôrovcov. Výsledkom týchto postupov je prášok, ktorý v tráviacom trakte vytvára gél, na ktorý sa chemicky naviažu tukové látky z potravy. Takto vzniknutá hmota je v tráviacom systéme ďalej neštiepiteľná, čím sa stáva pre organizmus nevyužiteľnou a vylučuje sa z neho von. 1 gram chitosanu dokáže na seba naviazať až 20 gramov tuku. Veľmi cennou vlastnosťou prípravku je aj súčasné zamedzenie vstrebávania cholesterolu do krvi, čo je obzvlášť dôležité pre starších ľudí a ľudí s poruchami metabolizmu. Nakoľko však ľudské telo potrebuje určité minimálne množstvo tuku (o. i. kvôli dostatku vitamínov rozpustných v tukoch – A, D, E, K), je dôležité používať prípravok podľa návodu a odporúčaní v presne určených fázach.

Chitosan je určený pre:
- zamedzenie vstrebávania tuku
- podporu redukčných diét
- podporu zníženia hladiny cholesterolu
- podporu liečby pri niektorých tráviacich a metabolických ochoreniach, po konzultácii s lekárom
- celkovú podporu zdravia, obzvlášť pri nevyhovujúcej, nevyváženej strave typu „fast food“ s nedostatkom vlákniny a s vysokým obsahom tuku.