Antioxidant Strong Caps
kapsle

Antioxidant Strong - predstavuje komplexný ochranný systém určený ku ochrane organizmu pred nadmernou tvorbou voľných radikálov a ich nepriaznivými účinkami. Voľné radikály sú chemické zlúčeniny, vytvárajúce sa ako vo vnútornom prostredí organizmu (prirodzené procesy), tak vo vonkajšom, z ktorého sú do organizmu prijímané (znečistené a poškodené životné prostredie, stresové situácie a pod.). Nadmerná tvorba radikálov môže spôsobovať celý rad nepriaznivých zdravotných stavov a dôsledkov, vrátane kardiovaskulárnych a nádorových ochorení a degenerácií. Voľné radikály drasticky a nepredvídateľne reagujú s takmer všetkými štruktúrami ktorejkoľvek bunky v organizme, čím ju poškodzujú a vyraďujú z normálnej činnosti. Bunky sa síce v určitom štádiu dokážu regenerovať a znovuvytvárať, avšak so stúpajúcim vekom to predovšetkým starší organizmus (už od 30. roku života) dostatočne nezvláda, čo vedie postupne k nenávratným nepriaznivým zmenám v organizme.

Trojitá obrana - kombinácia vitamínov, minerálnych prvkov a Q10 je určená pre

- ochranu proti nadmernej tvorbe voľných radikálov v tele
- ochranu pred nepriaznivými účinkami voľných radikálov v organizme
- zvýšenie odolnosti organizmu voči nepriaznivým a stresujúcim vplyvom okolia
- posilnenie imunitného systému organizmu
- prevenciu a podporu liečby zápalových onemocnení
- doplnenie bežnej stravy s preventívnym účinkom voči civilizačným, kardiovaskulárnym, aterosklerotickým a degeneratívnym ochoreniam
- všetkých, o to viac však pre športovcov a starších ľudí.

Antioxidant Strong - silná trojka !